Chụp hút khói inox

  • chup-hut-khoi-bep-inox-vanghe-thong-hut-khoi

    Chụp hút khói inox

    0 trên 5

    Nhà bếp được xem là một nơi có nhiều nguồn nhiệt phát sinh nên khi hoạt động sẽ rất nóng và các khí độc hại ảnh hưởng đến sức khỏe, để giảm nguồn nhiệt không khí không trong bếp được thông thoáng bằng cách lắp chụp hút khói bếp.