Làm bảng chữ nổi, hộp đèn hệ thống Anh văn Hội Việt Úc